topphoto4
topphoto3
topphoto2
topphoto1
topphoto0

Profil společnosti

soucasnost

Společnost SILO TRANS s.r.o. vznikla v roce 1996 jako dopravní kamionová organizace. Jde o jednu z největších firem zabývajících se vnitrostátní a mezinárodní přepravou volně ložených komodit. Přeprava je poskytována na základě smluvních cen, které odpovídají situaci na trhu, vzdálenosti a přepravovaném materiálu. Firma rok od roku expanduje, rozšiřuje okruh své působnosti. V devadesátých letech se společnost zaměřovala především na přepravu komodit do Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. V současné době patří mezi nejčastější destinace, kromě již zmíněných, Belgie, Francie, Nizozemsko, Itálie, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko a Polsko.

Nic však nebrání dalšímu růstu a poskytování služeb také v ostatních státech Evropy. I v současném hyperkonkurenčním prostředí dokáže společnost nejen přežít, ale dokonce se rozvíjet a dosahovat dobrých finančních výsledků. Veškeré procesy neustálého zlepšování výkonnosti a efektivnosti se odvíjí od požadavků zákazníků. Skutečnost, že našich služeb využívají významné tuzemské a zahraniční firmy, svědčí o tom, že SILO TRANS patří mezi kvalitní, uznávané a vyhledávané přepravní společnosti.

Harmonie s životním prostředím je pro podnik samozřejmostí, stejně jako vztahy s dodavateli a ostatními partnery, které pozitivně ovlivňují kulturu společnosti. Naplněním této politiky upevňuje v podvědomí zákazníků spojení jakosti se jménem společnosti SILO TRANS s.r.o. K realizaci uvedených cílů byl v organizaci zaveden systém managementu jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001:2000.

Počet pracovníků se neustále zvyšuje. Při přijímání nových řidičů je posuzováno nejen pracovní nasazení, zkušenosti, ale i individuální schopnost samostatně jednat a zabezpečit přepravu za všech okolností a podmínek. Úspěch každého jednotlivce je spojován s úspěchem celé organizace. Dbá se na zabezpečování profesního růstu všech pracovníků, na týmovou spolupráci a komunikaci. Nejen u administrativních pracovníků, ale i u řidičů dochází k pravidelnému školení, které souvisí s jejich výkonem. Myšlenky a podněty každého pracovníka organizace jsou předpokladem zvyšování spokojenosti zákazníka.

Login